Tag: Po odapleniu komputera i zalogowaniu się pojawia się pulpit po chiwli staje się szary a potem znów normalny i tak w kółko